Základní informace

VNUF

O Veletrhu

Veletrh nápadů učitelů fyziky je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Celostátní stránky Veletrhu: http://vnuf.cz

Místo konání

Veletrh nápadů učitelů fyziky 22 proběhne v nové budově Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 1192/12, Olomouc, poblíž menzy a kolejí UP; poloha je vyznačena na interaktivní mapě (GPS 49°35'32.6'' N = 49.5924000 N, 17°15'48.6'' E = 17.263500 E).

Na místo lze dojet z vlakového nádraží (stanice Olomouc, hlavní nádraží) tramvajovými linkami č. 1,  5 nebo 7 (vystupte na druhé zastávce „Envelopa“), popř. tramvajemi č. 2, 3, 4 nebo 6  (pak vystupte na druhé zastávce „Žižkovo náměstí“) nebo lze dojít přímo z nádraží za asi 15–20 min pěšky. Z autobusového nádraží použijte tramvaj č. 4 (zastávka „Žižkovo náměstí“ je pak 3. v pořadí).

Program

Sborník

Sborník příspěvků z konference volně ke stažení:

Citace (APA):
Holubová R. et al. (2017): Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 22, Olomouc 1.–3. září 2017 [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 351 s., ISBN 978-80-244-5226-5. Dostupné z http://exfyz.upol.cz/vnuf22/pdf/vnuf22_sbornik.pdf.

Fotodokumentace

Užitečné odkazy

Pořádající organizace

Možnosti ubytování

Doprava v Olomouci

Kontakt

RNDr. Renata Holubová, CSc.
Katedra experimentální fyziky, oddělení didaktiky fyziky
Přírodovědecká fakulta  Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-771 46, Česká republika
E-mail: renata.holubova@upol.cz
Telefon: 585 634 165 Telefon, 585 634 151 Telefon (sekretariát katedry)
Fax: 585 634 002 (sekretariát děkana PřF UP)